Meerwaarde door gebruik van ORFI-food ingredients.

Door gebruik van de ORFI-food ingredients kan een voedingsmiddel uitstekend in de oven worden bereid. In geval van frituren neemt het voedingsmiddel minder olie op.

Enkele voorbeelden waaruit de meerwaarde van de ORFI-food ingredients blijkt:

Voedingsmiddelen met 1 ORFI-product

Voedingsmiddelen met meerdere ORFI-food ingredients

Meerwaarde van de ORFI-food ingredients laat zich het beste toelichten door toepassingen in de praktijk.

Design by Peardesigns