Interactie in samenwerking met ORFI-food leidt tot meer optimale voedingsmiddelen

Interactie in de samenwerking wordt door ORFI-food op prijs gesteld. Dat wil zeggen dynamische voortgangsprocessen met een mogelijkheid op terugkoppeling. Daarbij wordt, vanuit ORFI-food gezien, prioriteit gegeven aan haar (potentiële)afnemers. Uiteraard spelen toeleveranciers en kennisinstellingen ook een rol van betekenis. Echter, de klant, de (potentiële)afnemer, is in principe koning.

Interactie in de samenwerking met een afnemer kan in een 3-tal stappen als volgt ontstaan:

Interactie in de samenwerking ontstaat tijdens elke stap zodra de resultaten van de testen worden beoordeeld op de belangrijkste criteria, namelijk van de invloed van de toepassing van het betreffende ORFI-food ingredient op:

Uiteraard wordt fasering en criteria mede bepaald door de (potentiële)afnemer.

Indien ORFI-food bij een klant testen mede uitvoert, zal ORFI-food daarover vertrouwelijk rapporteren en komen met adviezen. Dit leidt tot terugkoppeling ten aanzien van inzet van het betreffende ORFI-product. Samen met een (potentiële)afnemer worden de resultaten besproken en daar waar nodig beslissingen genomen omtrent een go/no go voortgang en indien sprake is van een go neemt ORFI-food deze adviezen aan en komt met meer optimale producten voor het testen van stap 2 in de pilotfase of herhaling van de laboratoriumfase. Het gehele proces wordt herhaald. Bij een go wordt het een en ander wederom aangepast en gereedgemaakt voor lijnproductie. Na deze go vindt definitieve aanpassing plaats en wordt een definitieve prijs en voorwaarden overeengekomen alvorens tot levering/afname over de gaan.

In het gehele proces kunnen kennisinstellingen worden betrokken of leveranciers van de zijstromen.

Interactie in samenwerking gebeurt meestal in 3 fasen, nl; laboratoriumfase, pilotfase en lijnproductie. Testen op smaakbeleving, processing en kostprijs.

Design by Peardesigns